مرکز علمی کاربردی

مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کردستان از سال 1378 تاسیس  و در مقاطع کاردانی و کارشناسی گروه  رشته های مدیریت و حسابداری و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت می باشد.

ریاست مرکز: جناب آقای مهندس ناصر عباسیان

معاونت آموزشی مرکز: سرکار خانم شیلان حبیبی

مدیر مالی: جناب آقای پویا خزدوزی