منوی دسترسی سریع

خانه مدیران

درباره خانه مدیران

 سازمان مدیریت صنعتی، همواره در جستجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و موثری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید. تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت‌هاست که در سال 1394 صورت پذیرفته است.
به طور کلی هدف خانه مدیران، توسعه و تداوم یـادگیری (Life Long Learning) می‌باشد که برای دستیابی این هدف از روش‌های ذیل استفاده می‌شود:
  • برگزاری نشست‌های مختلف با صاحب نظران، استادان و مسوولین اجرایی
  • ایجاد فرصت‌های لازم جهت گردهمایی،‌ تبادل نظر و تجربه در فرصت‌های فراغت از کار
  • تشکیل کارگروه‌های تخصصی
  • برگزاری برنامه بازدید از پروژه‌های ملی
  • برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری برای اعضاء و خانواده‌های محترمشان

اعضاء خانه مدیران عبارتند از:
  • مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران کل، مدیران ارشد، کارآفرینان، نخبگان، صاحبنظران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشگران، دانشجویان دکتری مدیریت در بخش‌های دولتی و خصوصی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های تخصصی میان مدت مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
  • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مدیریت تحول استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی