ارتباط با ما

کردستان -سنندج- بلوار شهید چمران-بلوار تکیه و چمن

تلفن 33664620-33664625

اینستاگرام:  imi.kurdestan