رزرو فضای آموزشی

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان با فضای آموزشی مناسب جهت اجاره و برگزاری دوره ها و سمینارها آماده همکاری با ادرات و سازمان ها و بخش خصوصی می باشد.

جهت رزرو فضای آموزشی با شماره تلفن های 33664625 و33664620 تماس حاصل فرمایید.

آدرس: سنندج-بلوار چمران-بلوار کیه و چمن-سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان