دانشجویان علمی کاربردیبرنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98 مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان


ردیف

نام‌درس

تاریخ امتحان

ساعت شروع امتحان

نام‌خانوادگی مدرس

1

حسابداری شرکت های سهامی

99/04/21

15:00

بهنام بدری بگه جان

2

حسابدار مالی پیشرفته2

99/04/21

15:00

عباس رضائی

3

مدیریت بازاریابی خدمات

99/04/21

15:00

فرهاد هلالی

4

حریم خصوصی و امنیت اینترنت

99/04/21

17:00

سیامک ساعدی

5

حسابداری پیمانکاری

99/04/21

17:00

نعمت اله فلاحی

6

تکنیک ها و ابزار های کارآفرینی

99/04/23

15:00

سارا عنایتی فتخ الله

7

شناخت و پیکربندی ISP

99/04/23

15:00

شیلان حبیبی

8

اصول و فنون مذاکره

99/04/23

17:00

فرانک مفاخری

9

زبان تخصصی2

99/04/23

17:00

دلیر ناصرآبادی

10

حسابداری تلفیقی

99/04/28

15:00

خه بات کریم فر

11

مدیریت نوآوری و توسعه ی محصول

99/04/28

15:00

سیده روژین پاکنهاد

12

حسابداری مالیاتی

99/04/28

17:00

بهنام بدری بگه جان

13

آشنایی با دفاع مقدس

99/04/29

15:00

محمد فایق فرجی منبر

14

پیکربندی مسیریابهای شبکه

99/04/29

15:00

سیامک ساعدی

15

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

99/04/30

15:00

نعمت طهماسبی

16

کاربرد استانداردهای حسابداری

99/04/30

17:00

حبیب اله ناصری

17

مبانی بازاریابی

99/04/30

17:00

سارا عنایتی فتخ الله

18

حسابداری مالی

99/05/01

15:00

اقبال قادری

19

مدیریت تبلیغات و برند سازی

99/05/01

15:00

آفاق زندی

20

مباحث جاری در حسابداری مالی

99/05/01

17:00

دلیر ناصرآبادی

21

حسابداری بهای تمام شده1

99/05/04

15:00

حبیب اله ناصری

22

مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

99/05/04

15:00

سید وریا حسینی

23

بازار پول و سرمایه

99/05/04

17:00

خه بات کریم فر

24

برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

99/05/04

17:00

سیده روژین پاکنهاد

25

برنامه ریزی توسعه

99/05/06

15:00

خه بات کریم فر

26

تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران

99/05/06

15:00

حسین رضوانی

27

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

99/05/06

15:00

حبیب اله ناصری

28

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

99/05/06

15:00

کمال قبادی

29

حسابداری شرکت های غیردولتی

99/05/07

15:00

عباس رضائی

30

راه اندازی کسب و کار

99/05/07

15:00

وریا سلیمی

31

روشهای آماری

99/05/07

15:00

کمال قبادی

32

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2

99/05/07

15:00

کمال قبادی

33

کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی)

99/05/08

15:00

سیدمحمدظاهر ابراهیمی

34

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

99/05/08

15:00

کیوان فرامرزی

35

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

99/05/08

15:00

مرجان کامیاب

36

مهارت ها و قوانین کسب و کار

99/05/11

12:00

سارا عنایتی فتخ الله

37

روانشناسی کار

99/05/13

15:00

روژین پاکنهاد

38

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

99/05/15

12:00

بهزاد مفاخری

39

خدمات الکترونیک

99/05/17

12:00

شیلان حبیبی