دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني

اداره سازمان های بازرگانی، صنعتی و دولتی با ابعاد مختلف آن بدون بهره­گیری از دانش بازرگانی و دسترسی به اطلاعاتی که امر در امر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا  این وظیفه موسسات آموزشی است که اولا کارشناسان و مدیران آینده این سازمان ها را برای قبول مسئولیت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی را تربیت کنند که بتوانند مسائل و مشکلات راه حل­های صحیح و منطقی پیدا کنند. با توجه به نیاز صنایع و شرکت­ها به مشاغلی در زمینه امور بازرگانی مانند خرید و فروش، آموزش نیروی انسانی کارآمد به صورت علمی- کاربردی در این تخصص احساس می­شود؛ از این رو برنامه آموزشی دوره کاربردی بازرگانی با توجه به اهداف فوق طراحی شده است.
 • مخاطبین دوره
  مدیران و کارشناسان امور بازرگانی، تدارکات و خرید داخلی، خرید خارجی، بازاریابی، فروش و صادرات
 • هدف دوره
  هدف این دوره آموزش افرادی است که پس از گذراندن دوره، وارد بازار کار شده و توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه بازرگانی را در شرکت ها و سازمان های صنعتی، بازرگانی و دولتی داشته باشند و قسمتی از نیاز جامعه را تامین کنند.
 • ویژگی های برجسته
 • طول دوره
  2 سال، معادل 4 ترم، 37 واحد درسي و 592 ساعت آموزشي.
 • شرایط شرکت در دوره
  تكميل و ارسال فرم اعلام آمادگي
  دانش ­آموختگان دوره کاردانی بازرگانی سازمان مدیریت صنعتی، دوره علمی- کاربردی و کاردانی های رشته های مرتبط با امور بازرگانی
  پذیرفته شدن در آزمون علمی و مصاحبه ورودی
 • مدرک دوره
  به دانش ­آموختگان دوره مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه دوره عالی در سطح کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی اعطا خواهد شد.
 • تماس با مسئولین دوره