سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

سازمان مدیریت صنعتی استان کردستان کارگاه های تخصصی کوتاه مدت بیمه را برگزار می نماید:

🔷 کارگاه بیمه مسئولیت 8ساعت

🔷 کارگاه بازاریابی بیمه 8ساعت

🔷 کارگاه بیمه آتش سوزی 8ساعت

🔷 کارگاه بیمه اتومبیل 8ساعت

🔷 کارگاه بیمه عمر 8ساعتتاریخ برگزاری :شهریور و مهر ماه 1400

*آموزش آنلاین *

لطفاجهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید

شماره های تماس:

☎️08733664725

☎️08733664620

☎️09187849585