رویداد شتاب(استارت آپی) فناوری های مدیریت مالی شخصی


مرکز نوآوری سازمان مدیریت صنعتی استان کردستان وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان کردستان

باهمکاری پارک علم و فناوری کردستان

برگزار می‌کند :

رویداد شتاب (استارت آپی)

«فناوری های مدیریت مالی شخصی»


تاریخ برگزاری: ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح

شیوه برگزاری: مجازیمحورهای رویداد:

#مدیریت هوشمنددرآمدها و هزینه

#مدیریت هوشمند سرمایه گذاری و پس انداز ها

#مدیریت هوشمندوام ها و اقساط

#مدیریت هوشمندمنابع حمایتی

#سیستم های پیشنهاد دهنده

#نرم افزارها و اپلیکیشن ها