سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

دوره مجازی وحضوری(با رعایت دستورالعمل های بهداشتی)

نحوه ی تهیه ی اظهارنامه مالیاتی مدرس دوره: 

جناب آقای دکتر خه بات کریم فر

زمان برگزاری:

چهارشنبه 2 تیرماه ساعت 19-16


شهریه دوره:

120 هزار تومان


متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام