سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

مجموع دوره های 101 کلید بازرگانی:

دوره مجازی اطلاعات و رفع تعهدات ارزی


مدرس دوره: 

جناب آقای پویا بهزادنیا


همراه با ارایه ی گواهینامه دو زبانه


شروع دوره :22 خرداد لغایت 29 خرداد

طول دوره :8 ساعت

روزهای برگزاری: روزهای زوج ساعت 18:30 الی 20:30متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

09187849585--08733664620