سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

دوره مجازی کسب وکار از طریق لینکدین(linkedin) 


مدرس دوره: 

جناب آقای محمد شکاری

زمان برگزاری:

شنبه 8 خرداد ماه ساعت 19-16


شهریه دوره:

200 هزار تومانمتقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام