سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

هفتمین دوره مجازی آموزش نمایندگی بیمه


ویزه متقاضیان دریافت کد نمایندگی بیمه

*با مجوز رسمى از بيمه مركزى و ارائه گواهينامه معتبر*

تاریخ برگزاری : اواخر اردیبهشت ماه

جهت اطلاعات بیشتر لطفابا شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

شماره های تماس:

۰۸۷۳۳۶۶۴۶۲۰

۰۸۷۳۳۶۶۴۶۲۴

۰۹۱۸۷۸۴۹۵۸۵