سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

رویکردهای عملیاتی جهت تشکیل و توسعه کنسرسیوم و شرکت های مدیریت صادراتی


مدرس دوره: 

جناب آقای مهندس پویا بهزادنیا

زمان برگزاری:

چهارشنبه 13اسفند ماه ساعت 19-17


شهریه دوره:

100 هزار تومان با تخفیف 70 درصد

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام