سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

نقش کارآفرینی دیجیتال در توسعه کسب و کار با تاکید بر(SME) ها


مدرس دوره: 

جناب آقای دکتر مرتضی فاتحی پور


زمان برگزاری:

پنج شنبه 30بهمن ماه ساعت 19-17


شهریه دوره:

100 هزار تومان با تخفیف 60 درصد

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام