سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند:

دوره روش های تامین مالی از بانک های خصوصی داخلی 


مدرس دوره: 

جناب آقای محمدرضا میمنت آبادی


زمان برگزاری:

دوشنبه مورخ 20 بهمن ماه 1399 ساعت18-16


شهریه دوره:

رایگان


متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام