سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند:

کارگاه تکمیلی آشنایی با پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار


مدرس دوره: 

جناب آقای دکتر خه بات کریم فر


زمان برگزاری:

دوشنبه مورخ 27بهمن ماه 1399 ساعت 19-16


شهریه دوره:

100 هزار تومان با تخفیف 80 درصد


سرفصل های دوره :


# دستورالعمل افشا شرکت ها

# دستورالعمل تعلیق و لغو پذیرش شرکت ها

# بررسی یک نمونه شرکت پذیرفته شده در بورسمتقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام