سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند:

کارگاه آموزش بیمه مسئولیت


مدرس دوره: 

جناب آقای سعید دهقانی


زمان برگزاری:

نیمه دوم بهمن ماه


شهریه دوره:

150 هزارتومان


سرفصل های دوره :

# مقدمه ای کوتاه بر مبانی قانونی بیمه نامه های مسئولیت

# مرور اجمالی بر انواع بیمه نامه های مسئولیت

# بررسی تخصصی کلوزها در بیمه نامه های مسئولیت

# محاسن و معایب با نام یا بی نام بودن بیمه نامه های مسئولیت

# بررسی علل فنی اختلاف شدید قیمت ها در بیمه نامه های مسئولیت

# نتیجه گیری و توصیه هایی در تنظیم پیشنهاد بیمه نامه های مسئولیت

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند

ثبت نام