سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

دوره بازاریابی و فروش بیمه 

مدرس دوره: 

جناب آقای مهندس ابراهیم رستمی فام 


زمان برگزاری:

دوشنبه وسه شنبه مورخ 29 و 30 دی ماه 1399 ساعت 18-15


شهریه دوره:

300 هزار تومان

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایندثبت نام