سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند

کارگاه اصول و فنون مذاکره پایدار 

****باانجام مذاکرات حرفه ای به موفقیت های مستمر برسید****

مدرس دوره: 

جناب آقای رئوف رحیمی 


زمان برگزاری:

شنبه مورخ 29 آذر ماه 1399 ساعت 19-15

شهریه دوره:

160 هزار تومان

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در دوره  بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایندثبت نام