سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند


سمینار جهش تولید با رویکرد بهره وری

 با حضور جناب آقای مهندس دره وزمی 

ریاست محترم سازمان صنعت, معدن و تجارت استان کردستان

سخنرانان:

جناب آقای دکتر میزانی 

مشاور محترم در طرح های بهره وری سازمان مدیریت صنعتی 

جناب آقای دکتر عسکری

مشاور محترم مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی


زمان برگزاری:

یکشنبه مورخ 11 آبان ماه 1399 ساعت 11-9

شرکت در سمینار برای عموم رایگان می باشد

متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در سمینارمی توانند بر روی گزینه ثبت نام در قسمت زیرکلیک نمایند


ثبت نام