--


  • دوره های آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شامل مناقصه و مزایده و خرید

  • کلینیک مشاوره مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی سازمان مدیریت صنعتی

  • دوره آموزشی بیمه مخصوص متقاضیان دریافت کد نمایندگی با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جهت ثبت نام و اطلاع از خدمات سازمان متقاضیان می توانند با مسئول برگزاری دوره ها سرکار خانم اسدی با شماره تلفن 33664625 تماس حاصل فرمایند.