کلینیک مشاوره مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی با پشتوانه بیش ازنیم قرن  حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت های مدیریتی و تحول و بهسازی سازمان ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مشاوره و آموزش و تحقیق می داند.

کلینیک مشاوره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان با هدف ارائه ی مشاوره های تخصصی و راهبردی توسط مشاورین خبره در سطح استان تاسیس شده و خدمات تخصصی مشاوره در حوزه های مالی، مالیاتی و تامین اجتماعی به اشخاص،سازمان ها و متخصصین ارائه می نماید.این خدمات در دو قالب خدمات مشاوره به صورت کلینیکی(در زمان محدود) و پروژه ایی(با عقد قرارداد)ارائه می شوند. رویکرد کلینیک مشاوره در ارائه خدمات مشاوره شامل تشخیص مسئله کارفرما، ارائه راهکارها و توصیه هایی برمبنای شناخت مسئله کمک به اجرای راهکارها و تسهیل در یادگیری کارفرما می باشد.