دوره های آموزشی بیمه

دوره آموزشی بیمه مخصوص متقاضیان دریافت کد نمایندگی

با بهره گیری از مدرسین مجرب

شروع دوره:نیمه دوم دی ماه

طول دوره: یک ماه

مهلت ثبت نام:پایان نیمه اول دی ماه

شهریه دوره: مبلغ 1000000 تومان(پرداخت 300 هزار تومان در ابتدای ثبت نام و پرداخت باقیمانده شهریه در طول برگزاری دوره )

جهت ثبت نام در دومین دوره آموزشی بیمه مخصوص متقاضیان دریافت کد نمایندگی با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره 08733664625 تماس بگیرید.